ex05-03-1

ソース

let x = 3, y;
x += y = 6*5/2;
// 計算する部分を括弧で囲みながら、優先順位を確認していく
// 乗算と除算(優先レベル14、左から右)
//   x += y = (6*5)/2
//   x += y = (30/2)
//   x += y = 15
// 代入(優先順位レべル3、右から左)
//   x += (y = 15)
//   x += 15   (yの値は15になる。代入前のxの値は3)
//   18     (xの値は18になる)
console.log(x); // 18